Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จำกัด

                 
                                                      
            โปรแกรม Prosoft WINSpeed ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่น
       การทำงานที่
ครอบคลุม


 
  คุณณรงค์  พยับวิภาพงศ์
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

.........................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายทองรูปพรรณ สำหรับความหมายของชื่อ“ฮั่วเซ่งเฮง”คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมถึง
ประสบการณ์ความสำเร็จ และความซื่อสัตย์ ขยันอดทน จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 70 ปีที่ธุรกิจประสบความสำเร็จ
มาอย่างยาวนาน จากรุ่นหนึ่งผู้บุกเบิก สืบทอดมาถึงรุ่นสองผู้จุดประกายความสำเร็จ และได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึง
รุ่นที่สามในปัจจุบันนี้ พวกเราเริ่มต้นจากการขายทองรูปพรรณเป็นธุรกิจหลัก โดยเน้นไปที่เนื้อทอง และคุณภาพเป็นหลัก
ผ่านยุคสมัยของการซื้อเพื่อความสวยงาม และสะสมทองคำเริ่มมีการพัฒนามาเป็น การซื้อขายทองคำแท่งเพื่อการลงทุน
ฮั่วเซ่งเฮงจึงได้พัฒนาการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยมีราคาอ้างอิงทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ
แห่งประเทศไทย และมีการนำเสนอราคาทองอ้างอิงตามมาตรฐานสากลเพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา
"   
                               

 ทุนจดทะเบียน :  220,000,000  บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เพื่อต้องการให้ระบบการทำงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ  และประหยัดการจ้างงานบุคคลากร

 โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"โปรแกรม Prosoft WINSpeed  ช่วยให้ระบบการทำงานด้านบัญชีง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ระบบการทำงานของ
โปรแกรมใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุม
"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
www.huasengheng.com

             
บทความโดย : คุณณรงค์  พยับวิภาพงศ์ บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftwinspeed.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai